Avaleht

IIKA keskus tervitab teid kogu südamest parapsühholoogia blogiga tutvumisel ning väljendab rahulolu, et ka teie soovite endas uinunud psüühilisi jõude arendada ja neid võimalikult tõhusalt kasutada. Olles otsustanud asuda ennast täiendama just nimelt selles valdkonnas, liigute õnneliku ja eduka tuleviku poole.

Te lugesite täiesti õigesti: parapsühholoogia on ennekõike isiksuse arendamise vahend, mis vallandab kõik psüühilised ja vaimsed jõud, vabastab eelarvamustest, kompleksidest, alaväärsuse aistingust, negatiivsetest emotsioonidest ja psühhosomaatilistest haigustest. See on tee, mida mööda minnes saavutate enesekindluse, moraalse ja füüsilise elujõu, positiivse ellusuhtumise, see tee garanteerib õnne ja edu elus.

See on tee, mida mööda minnes saavutate enesekindluse, moraalse ja füüsilise elujõu, positiivse ellusuhtumise, see tee garanteerib õnne ja edu elus.

Niisugune areng avab võimaluse realiseerida selliseid parapsühholoogilisi nähtusi nagu telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, vaimne enesetervendamine ja teised. Kuid need on olemuselt põhiliselt teisejärgulised ja jäävad seepärast esimestes loengutes põhjalikumalt käsitlemata.

Materjali esimestes peatükkides pööratakse peamist tähelepanu spetsiaalsetele hingamis-, meditatsiooni-, enesesisendus- ja kujutlusharjutustele, mis harmoniseerivad teie organismi. Teie teadvus avardub sedavõrd, et võite avaldada mis tahes soovitud mõju oma vaimule, kehale ja ümbritsevale maailmale.

Materjali teoreetiline osa süvendab igas suunas ka teie üldisi teadmisi. Parapsühholoogia on seotud kõigi teadusvaldkondadega, olgu see siis bioloogia, psühholoogia, füüsika, keemia või astronoomia, sest käsitleb mitte „üleloomulikke“ (kõik kosmoses toimuv on loomulik), vaid loodusjõude, mida skolastilises teaduses ei ole enamasti veel uuritud.

Parapsühholoogiliste nähtuste aluste tutvustamiseks on Rahvusvahelises Parapsühholoogia ja Piiriteaduste Instituudis (PPI-s) välja töötatud parapsühholoogia teooria, mida tutvustame selles blogis.

Teksti on eesti keeles korrigeerinud ja toimetanud Ylar Lindepuu

Venekeelse teksti leiad siit http://ligis.ru/munxen/